Tags Robot sử dụng khả năng cơ học

Tag: robot sử dụng khả năng cơ học

Robot sử dụng hoàn toàn khả năng cơ học để giữ...

Mẫu robot với phiên bản kích cỡ bằng một con chó đạt tốc độ khoảng 16 km/h, trong khi phiên bản cỡ người có...