Tags Robot Sophia

Tag: robot Sophia

Toàn bộ cuộc phỏng vấn nữ robot Sophia: “Tôi cũng thấy...

Sophia có khả năng nghe nói trôi chảy và khôn ngoan như con người. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn robot Sophia...