Tags Revenge porn

Tag: revenge porn

Facebook tung công cụ chặn đăng và share ảnh bêu xấu...

Facebook đã bổ sung công cụ mới nhằm giúp người dùng báo cáo nội dung revenge porn dễ dàng hơn và tự động ngăn chặn...