Tags Ra mắ

Tag: ra mắ

Apple chơi chiêu gì để kích cầu iPhone 8 nghìn đô?

Với mức giá bị xem là “trên trời”, iPhone 8 được xem là ngoài tầm với của nhiều người. Ngày 12/9 tới đây, Apple sẽ...