Tags Quyền công dân

Tag: quyền công dân

Robot trong tương lai có quyền “công dân”?

Khi xã hội phát triển đạt đến "đỉnh cao" như hiện nay, lao động không còn phụ thuộc vào sức người. Thay vào đó,...