Tags Quy định

Tag: quy định

Google chỉ cho phép smartphone Android có tối đa 2 tai...

Google đã thông báo đến blog dành cho các nhà phát triển Android về một số quy tắc họ muốn áp dụng cho tai...

Sẽ buộc Facebook, Google, YouTube phải tuân thủ pháp luật Việt...

Liên quan đến trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý hoạt động quảng cáo, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn...
Di Động Việt