Tags Private Cloud

Tag: Private Cloud

Viettel IDC giới thiệu giải pháp máy chủ ảo trên nền...

Viettel IDC ra mắt thị trường giải pháp máy chủ ảo dùng riêng (Private Cloud) sử dụng nền tảng hạ tầng siêu hội tụ...