Tags Pin mới

Tag: pin mới

Cha đẻ của pin Li-ion đang phát triển thế hệ pin...

Mặc dù đã 94 tuổi nhưng John B. Goodenough - Giáo sư đại học Texas - người đồng phát minh ra loại pin Li-ion...