Tags Phương thức bảo mật

Tag: phương thức bảo mật

Khuôn mặt của cậu bé 10 tuổi có thể mở khoá...

Một cấu bé 10 tuổi đã mở khoá thành công chiếc iPhone X của mẹ cậu ngay lần đầu tiên cầm điện thoại trên...

Face ID đã bị đánh lừa một cách dễ dàng

https://www.youtube.com/watch?v=e8-yupM-6Oc Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối kể cả Face ID, phương thức bảo mật mới nhất mà Apple vừa trang bị trên...