Tags Phiên bản đỏ

Tag: phiên bản đỏ

Bản đặc biệt iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED chính...

Đúng như các thông tin trước đó, Apple đã giới thiệu bản đặc biệt (PRODUCT) RED của iPhone 8 và 8 Plus để người...