Tags Phát thanh trực tiếp

Tag: phát thanh trực tiếp

Tính năng phiên âm trực tiếp mới trên Facebook

Facebook vừa cập nhật thêm tính năng mới cho Livestream, đây là tính năng phát thanh trực tiếp. Tính năng Livestream được Facebook phổ biến...