Tags Phát hỏa

Tag: phát hỏa

Tai nghe phát hỏa gây thương tích cho một nữ hành...

Thật sự rất nguy hiểm khi một chiếc tai nghe phát nổ ngay trên đầu bạn, và tệ hơn nữa, bạn chắc chắn không...