Tags Phát hiện người tự tử

Tag: phát hiện người tự tử

Facebook sử dụng AI để phát hiện người dùng có ý...

Thống kê cho thấy số lượng người dùng facebook tìm kiếm các thông tin hỗ trợ phòng chống tự tử đã tăng nhanh từ...