Tags Phát hiện đối tượng xấu

Tag: phát hiện đối tượng xấu

Công nghệ ‘mắt thần’ phát hiện đối tượng xấu

Đây là loại camera giám sát mới, sử dụng công nghệ máy học, cài đặt một mạng neural nhân tạo để phát hiện đối...