Tags Pegasus 4S

Tag: Pegasus 4S

Asus cống bố smartphone sử dụng màn hình tỉ lệ 18:9...

Pegasus 4S là chiếc smartphone đầu tiên của Asus sử dụng màn hình có viền mỏng với tỉ lệ 18:9. Màn hình tỉ lệ 18:9...