Tags Paint 3D

Tag: Paint 3D

Không có chuyện Microsoft khai tử ứng dụng MS Paint huyền...

Bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng Paint trên Windows 10 trong tương lai, nhưng thay vì được cung cấp mặc định, bạn...