Tags NRansomware

Tag: nRansomware

Loại mã độc này buộc nạn nhân gửi ảnh khoả thân...

Thay vì phải trả tiền chuộc bằng Bitcoin hoặc tiền chuyển khoản, các hacker của mã độc nRansomware buộc nạn nhân phải gửi ảnh...
Di Động Việt