Tags Nông dân Việt chế Robot

Tag: Nông dân Việt chế Robot

Nông dân Việt chế robot: Israel thán phục, Nhật, Mỹ xếp...

Chuyện anh nông dân Phạm Văn Hát (sinh năm 1972) chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào nhưng đã sáng chế ra...