Tags Nông dân Việt chế Robot

Tag: Nông dân Việt chế Robot

Nông dân Việt chế robot: Israel thán phục, Nhật, Mỹ xếp...

Chuyện anh nông dân Phạm Văn Hát (sinh năm 1972) chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào nhưng đã sáng chế ra...
Di Động Việt