Tags Ninja Spinki Challenges

Tag: Ninja Spinki Challenges

Cha đẻ của Flappy Bird ngày ấy giờ ra sao?

Flappy Bird nhảy vọt từ vị trí 1454 lên số 1 chỉ trong 26 ngày,  khoảng 90 triệu lượt tải về trên cả hai...
Di Động Việt