Tags Nhóm chat

Tag: nhóm chat

Facebook cung cấp nhiều quyền lực hơn cho quản trị viên...

Tính năng mới cho phép quản trị viên có thể xoá bất kỳ người dùng nào trong nhóm, bật thông báo phê duyệt cho...