Tags Nhận diện khuôn mặt 3D

Tag: nhận diện khuôn mặt 3D

Samsung Galaxy S10 có thể hỗ trợ nhận diện khuôn mặt...

Samsung có vẻ đang làm việc chăm chỉ cho công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D để cạnh tranh với công nghệ Face ID...

iPhone 8 sẽ sử dụng nhận khuôn mặt 3D thay Touch...

Công nghệ nhận diện khuôn mặt trên iPhone 8 sẽ thể thay thế hoàn toàn cảm biến vân tay ngay cả việc thanh toán...