Tags Nhân bản thành công khỉ

Tag: nhân bản thành công khỉ

Các nhà khoa học lần đầu tiên nhân bản thành công...

Lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng kỷ thuật nhân bản mà đã từng nhân bản thành công cừu...