Tags Nhân bản

Tag: nhân bản

Các nhà khoa học lần đầu tiên nhân bản thành công...

Lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng kỷ thuật nhân bản mà đã từng nhân bản thành công cừu...