Tags Nhà phân tích

Tag: nhà phân tích

Giới phân tích cảnh báo giá trị Bitcoin có thể về...

Bitcoin đã có một tháng tăng giá điên rồ từ 7.000 USD lên đến gần 20.000 USD, tuy nhiên nó đang có dấu hiệu...

Doanh số bán iPhone X không được như chúng ta kỳ...

Nhà phân tích Karl Ackerman của Cowen&Co vừa đưa ra báo cáo cho biết doanh số iPhone X trong thời gian qua không như...