Tags Nghiên Cứu Khoa Học

Tag: Nghiên Cứu Khoa Học

NASA: Tiếng ồn từ drone khó chịu gấp đôi so với...

Tiếng ồn từ động cơ, tiếng cánh quạt quay tốc độ cao đều tạo ra những sự khó chịu lớn hơn rất nhiều so...
Di Động Việt