Tags Newsfeed

Tag: Newsfeed

Facebook cung cấp vũ khí giúp bạn “ngó lơ” ai đó...

Một tính năng mới trên Facebook cho phép bạn ngó lơ một ai đó để họ không xuất hiện trong Newsfeed của mình khoảng...