Tags News Feed

Tag: News Feed

Facebook thử hợp nhất News Feed và Stories lại thành một

Facebook dường như muốn tạo ra sự thay đổi cho tính năng Stories bằng việc kết hợp nó với News Feed, cho phép người...

Facebook thay đổi thuật toán để ưu tiên các tin tức...

Sự thay đổi hiện chỉ được áp dụng cho người dùng Mỹ nhưng công ty có kế hoạch giới thiệu bản cập nhật ở...

Facebook sẽ ưu tiên hiển thị bài đăng của bạn bè...

Trong năm 2018, người dùng Facebook sẽ thấy nhiều hơn bài viết của bạn bè thay vì những bài đăng quảng cáo từ các...