Tags Netflix

Tag: Netflix

Netflix nói không với thiết bị Android root

Tất cả các thiết bị Android đã root hoặc unlocked bootloader đều không thể tải ứng dụng Netflix từ cửa hàng Google Play. Tuy vậy,...