Tags Nền tảng video

Tag: nền tảng video

Facebook Watch phát sóng chương trình trực tiếp cho người dùng...

Facebook Watch đã bắt đầu được triển khải tại Mỹ, đây sẽ là một nền tảng video riêng của Facebook. Facebook Watch đang có...

Facebook Watch sẽ được ra mắt trong vài ngày tới

Nền tảng Video mới này sẽ bắt đầu thử nghiệm cho người dùng tại Mỹ với hàng trăm chương trình truyền hình chính thống. Mạng...