Tags MOTOROiD

Tag: MOTOROiD

Yamaha MOTOROiD chiếc moto biến hình sử dụng trí tuệ nhân...

MOTOROiD là chiếc moto độc đáo có khả năng nhận diện ra chủ nhân và di chuyển theo chủ nhân, ngoài ra chiếc moto...