Tags Microsoft Việt Nam

Tag: Microsoft Việt Nam

Microsoft Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay ông...

Ngày 5/9, Microsoft chính thức thông báo bổ nhiệm ông Aung San Maung vào vị trí quyền Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, thay...