Tags Microsoft Studios

Tag: Microsoft Studios

Bản gốc Age of Empires được nâng cấp độ phân giải...

Phiên bản đầu tiên của Age of Empires đang được Microsoft tái thiết kế với độ phân giải 4K, nhạc nền, độ thu phóng...