Tags MESH

Tag: MESH

Học sinh Việt Nam lần đầu trải nghiệm công nghệ cảm...

Hôm nay (27/10) Sony lần đầu tiên đưa MESH, bộ thiết bị công nghệ cảm biến sáng tạo hoàn toàn mới vào chương trình “Tìm...