Tags Lỗ hổng phần mềm

Tag: lỗ hổng phần mềm

Apple không thực hiện cam kết xóa các ghi chú đã...

Mặc dù iCloud có trách nhiệm xóa vĩnh viễn các ghi chú mà người dùng đã xóa sau 30 ngày, nhưng dường như nó...

Microsoft khắc phục 55 lỗ hổng trong bản cập nhật mới...

Các lỗ hổng nghiêm trọng trong Windows, Office, Edge, Internet Explorer và công cụ bảo vệ chống phần mềm độc hại của Microsoft đã...