Tags Lộ dữ liệu

Tag: lộ dữ liệu

Facebook bắt đầu bị điều tra tại Mỹ, liên quan đến...

Facebook có trách nghiệm bảo vệ dữ liệu người dùng, nhưng đã để một công thứ bên thứ 3 có thể truy cập và...