Tags Live mặt trái Facebook

Tag: Live mặt trái Facebook

Bạo lực Facebook Live kinh khủng hơn những gì trên báo...

Theo phân tích mới của BuzzFeed, vấn nạn bạo lực trên Facebook Live còn kinh khủng hơn nhiều những gì đang được phản ánh...