Tags Kỷ lục Guinness điện thoại

Tag: kỷ lục Guinness điện thoại

Những kỷ lục Guinness “điêng rồ” liên quan đến điện thoại

Guinness World Records là một tổ chức chứng nhận những kỷ lục do con người thực hiện để vượt qua khả năng giới hạn...