Tags Ký kết

Tag: ký kết

Xiaomi và Nokia thỏa thuận hợp tác kinh doanh và sử...

Xiaomi và Nokia vừa công bố ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh và thỏa thuận sử dụng bằng sáng chế dài hạn. Theo...