Tags Kích thước ảnh

Tag: kích thước ảnh

Thuật toán nén ảnh của Google giúp giảm 35% kích thước...

Nếu thuật toán nén ảnh có tên Guetzli của Google được áp dụng, tốc độ tải trang trong tương lai sẽ trở nên nhanh...