Tags Khảo sát người dùng

Tag: khảo sát người dùng

Đông đảo người dùng “hài lòng” với Galaxy S8

Đây là kết quả thu thập từ một cuộc khảo sát không chính thức trên hai diễn đàn XDA, Reddit và Facebook. Một cuộc khảo...