Tags Khẩn cấp

Tag: khẩn cấp

iPhone gặp lỗi nghiêm trọng, liên tục gọi số khẩn cấp

Một lỗi nghiêm trọng xảy ra với iOS khiến các điện thoại iPhone tại Mỹ liên tục gọi vào tổng đài khẩn cấp 911...