Tags Kết nối kép 5G

Tag: Kết nối kép 5G

LG U+ và Huawei trình diễn thành công công nghệ “Kết...

LG U+ và Huawei đã hoàn thành thành công việc kiểm tra công nghệ 'Kết nối kép' (Dual Connectivity) trong quá trình thử nghiệm...