Tags Kết nối internet khắp thế giới

Tag: Kết nối internet khắp thế giới

Facebook thử nghiệm thành công drone phủ sóng Internet toàn cầu

Đây chỉ là một số những thử nghiệm trên không đầu tiên cho công nghệ không dây mới mà Facebook đang xây dựng trên...