Tags KDDI

Tag: KDDI

Samsung trình diễn mạng 5G tốc độ đến 1,7 Gbps ngay...

Sau khi việc xây dựng nền tảng cho công nghệ 5G được ITU phê duyệt, các công ty nhanh chóng bắt tay vào thử...