Tags Karaoke

Tag: karaoke

Sẽ thu phí bài hát ở các cơ sở kinh doanh...

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) cho biết, sẽ tiến hành thu phí tác quyền ca khúc tại các cơ sở...