Tags Karaoke

Tag: karaoke

Sẽ thu phí bài hát ở các cơ sở kinh doanh...

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) cho biết, sẽ tiến hành thu phí tác quyền ca khúc tại các cơ sở...
Di Động Việt