Tags IOS 11 khai tử ứng dụng

Tag: iOS 11 khai tử ứng dụng

10 ứng dụng không còn đất sống trên iOS 11

Flappy Bird, Call of Duty: Zoombies hay Infinity Blade không thể chơi trên iPhone chạy iOS 11 do chúng chỉ là ứng dụng 32...