Tags IOS 11.2.6

Tag: iOS 11.2.6

Xuất hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm mới trên iOS...

Lỗi này được phát hiện gây ảnh hưởng đến hàng loạt ứng dụng nhắn tin bao gồm WhatsApp, Signal, Telegram và Skype. Về cơ bản,...