Tags Internet Miễn Phí

Tag: Internet Miễn Phí

Facebook tiếp tục thử nghiệm máy bay phát internet miễn phí

Facebook vừa cho biết đã thành công trong việc chạy thử nghiệm đợt 2 máy bay Aquila, có khả năng phát internet ở vùng...