Tags India

Tag: india

Nhà máy của Apple tại Ấn Độ sẽ sản xuất iPhone...

Hoạt động sản xuất của Apple tại Ấn Độ sẽ bắt đầu trong 4 đến 6 tuần tới tại nhà máy Wistron ở Bangalore và nhiều kế hoạch đầy tham vọng đã được bắt đầu. Loạt...

Nhà máy mới của Xiaomi tại Ấn Độ có khả năng...

Xiaomi đã mở một nhà máy thứ hai ở Ấn Độ, thị trường quan trọng thứ hai của hãng. Nhà máy mới tọa lạc...