Tags Huỷ diệt

Tag: huỷ diệt

Những dự đoán về tương lai của Elon Musk trong vòng...

Đặt chân lên sao hoả vào năm 2025 hay AI sẽ huỷ diệt loài người là một trong những dự đoán có thể trở...

Toàn bộ cuộc phỏng vấn nữ robot Sophia: “Tôi cũng thấy...

Sophia có khả năng nghe nói trôi chảy và khôn ngoan như con người. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn robot Sophia...